« Terug

Twaalf tips voor een veilige installatie van laadpalen voor elektrische auto's in uw parkeergarage

close-up-charging-electric-car.jpg30 okt

Het aantal elektrische auto's stijgt fors. Nederland telt ongeveer 200.000 elektrische auto's, waarvan de helft hybride-auto's (met elektro- én brandstofmotor) en de andere helft volledig elektrische voertuigen.

Het aantal elektrische auto's stijgt fors. Nederland telt ongeveer 200.000 elektrische auto's, waarvan de helft hybride-auto's (met elektro- én brandstofmotor) en de andere helft volledig elektrische voertuigen. Elektrische auto's zijn in de basis niet gevaarlijker dan voertuigen met een brandstofmotor, maar ze zijn bij brand wel lastiger te blussen. Dit kan extra gevaarlijk zijn wanneer de brandende auto in een ondergrondse en/of afgesloten parkeergarage staat.

Brandende batterij

Het risico op brand wordt vooral veroorzaakt door de batterijen van de elektrische auto’s. Raken deze batterijen beschadigd, bijvoorbeeld doordat een bestuurder te hard over een verkeersdrempel rijdt of door een aanrijding, dan kunnen ze in brand vliegen. Een brandende batterij in een elektrische auto is moeilijk te blussen. Dat heeft met de locatie van de batterij te maken, want die bevindt zich meestal goed afgeschermd onderin het voertuig. Bovendien dooft het vuur alleen als de brandende batterij langdurig – soms wel dagenlang – met water wordt gekoeld.

Parkeergarages

Door het groeiende aantal elektrische auto's neemt ook het aantal laadpalen toe en daarmee de kans op een brand in een elektrisch voertuig op deze plekken. Ontstaat de brand in een parkeergarage, dan brengt dat extra risico's met zich mee. We zetten van de verschillende types parkeergarages de belangrijkste risico's en de risicobeperkende maatregelen voor u op een rij:

 • Open parkeergarage
  Een sterke wind kan de kans op branduitbreiding tussen de auto’s bevorderen. Een sprinklerinstallatie is vanwege mogelijke weersinvloeden in principe minder geschikt voor een open garage, maar een dergelijke installatie ligt juist wél het meest voor de hand om brand in een elektrisch voertuig te beperken en om branduitbreiding tussen auto’s te voorkomen.
 • Gesloten parkeergarage
  In een gesloten parkeergarage is over het algemeen sprake van een snellere warmteontwikkeling. Toepassing van een sprinklerinstallatie zal de brandontwikkeling beperken en de kans op branduitbreiding en warmteontwikkeling verkleinen. Verroking van de parkeergarage en ophoping van (toxische) gassen hebben een ongunstige invloed op de ontvluchtingsmogelijkheden, de plaatsbepaling van de brand en de bestrijdingsmogelijkheden. Verdringingsventilatie en/of rookwarmeafvoer helpt om de kans op een offensieve binneninzet te vergroten.
 • (Semi)automatisch parkeren
  Bij (semi)automatisch parkeren bestaat het risico van een grotere brandomvang. De auto’s staan dichter bij elkaar, bovendien zijn de voertuigen geheel of gedeeltelijk aan het zicht onttrokken, waardoor de plaatsbepaling, vindbaarheid en brandbestrijding niet goed mogelijk zijn. Extra complicerende factor bij elektrische auto's is een langere brandduur en een moeilijker bestrijdbaarheid van de brand. Verder kunnen de voertuigen bij een defect aan het parkeersysteem niet naar buiten worden gehaald en ook het bergen van elektrisch aangedreven voertuigen om die in een dompelbak te plaatsen is niet mogelijk.
 • Ondergrondse en meerlaagse parkeergarage
  De complexe bestrijdbaarheid van een brand in een elektrische auto in combinatie met het parkeren daarvan in een (deels) ondergrondse of meerlaagse parkeergarage levert een aantal moeilijkheden op. De brand kan zich naar andere verdiepingen uitbreiden, bovendien kan de vindbaarheid van het brandende voertuig worden belemmerd door opstijgende rook en is locatiebepaling van buitenaf bij ondergrondse garages niet mogelijk. De vindbaarheid van het brandende voertuig en de repressieve inzet kunnen worden vergroot door een rookvrij trappenhuis te realiseren, inclusief een aansluitpunt voor een droge blusleiding.
 • Elektrische auto's zijn vanuit een ondergrondse of meerlaagse parkeergarage ook moeilijker te bergen. Het advies is daarom om elektrische voertuigen op de begane grond te parkeren. Daarnaast kan bij volledig ondergrondse garages worden overwogen elektrische auto's juist op de onderste verdieping te parkeren in een bouwkundige kuip die bij brand (automatisch) met water kan worden gevuld.
 • Parkeergarage met aanpalende bebouwing
  Een brand in een parkeergarage met elektrische auto's duurt langer en dit vergroot de overlast op de omgeving. Omdat een parkeergarage vaak geïntegreerd is met andere gebouwen is een uitbrandscenario vaak geen optie. Het risico op schade en de veiligheid van personen die zich in een aanpalend gebouw bevinden vragen daarom extra aandacht voor de brandwerende maatregelen van de garage.

Bouwbesluit

Voor parkeergarages met een gebruiksoppervlakte kleiner dan 1000 m² gelden de prestatie-eisen van Bouwbesluit 2012, voor grotere garages geldt dit niet. Omdat aanvullende regelgeving die voorziet in het toenemende aantal elektrisch aangedreven voertuigen vooralsnog uitblijft, verdient het parkeren en laden van elektrische voertuigen buiten parkeergarages de voorkeur. Overweegt u desondanks laadpalen in de parkeergarage van uw complex te plaatsen, dan adviseren wij u de onderstaande tips op te volgen. Hiermee beperkt u de kans op een brandende elektrische auto in uw garage en blijft u aantrekkelijk voor verzekeraars.

 1. Laat laadpalen en de bekabeling plaatsen door een gecertificeerd installateur en niet door de bewoners zelf. Vraag de installateur ook om periodieke controles uit te voeren.
 2. Sluit laadkabels niet aan op het lichtnet.
 3. Laat de installatie toetsen door de brandweer en uw verzekeraar. Vraag hen om een bevestiging dat de installatie aan de regels voldoet.
 4. Koppel de laadpalen aan uw brandmeldinstallatie en zorg voor een hoofdschakelaar, waarmee u in één keer de stroom naar alle laadpalen kunt uitzetten. Installeer deze schakelaar bij de hoofdingang van de parkeergarage of op een andere gemakkelijk bereikbare plek.
 5. Bescherm uw laadpalen en oplaadkabels tegen beschadiging en aanrijdingen en gebruik ze niet langer als ze beschadigd zijn.
 6. Plaats laadpalen in betonnen compartimenten, waarin maximaal vijf elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen. Bekleed de wanden en het plafond met brandwerend materiaal en installeer een afzuig- en sprinklerinstallatie.
 7. Plaats laadpalen nooit in de buurt van elektrische installaties en niet in de nabijheid van gasleidingen.
 8. Zet elektrische auto’s en laadpalen dicht bij de in- of uitgang van de parkeergarage, zodat de brandweer er snel bij kan.
 9. Installeer laadpalen op een goed geventileerde plaats, bijvoorbeeld onder een afvoerkanaal van een ventilatiesysteem.
 10. Installeer rook- en koolmonoxidemelders in de parkeergarage.
 11. Laat beschadigde elektrische auto’s op minimaal vijf meter afstand buiten de parkeergarage parkeren.
 12. Zorg voor duidelijke instructies, zodat gebruikers van de parkeergarage weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt.

Vragen?

Heeft u vragen over het plaatsen van elektrische laadpalen? Of over de gevolgen daarvan voor uw verzekering? Kok Assurantiën helpt u graag!

« Terug

Scroll naar boven