« Terug

Wist u dat een VvE een wettelijk verplicht reservefonds nodig heeft?

construction-worker-assemble-suspended-ceiling-with-drywall-fixing-drywall-ceiling-metal-frame-with-03 nov

Op 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars ingegaan. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse reservering te doen voor groot onderhoud. Ook de hoogte van deze jaarlijkse reservering is in de wet vastgelegd. Om VvE's die op het moment van inwerkingtreding van de wet nog niet jaarlijks reserveerden de gelegenheid te geven dit alsnog te doen, werd een overgangsperiode van drie jaar afgesproken. Deze overgangsperiode eindigt op 31 december 2020. Heeft uw VvE nog geen reservefonds, dan kunt u dit op twee manieren regelen.

Twee mogelijkheden

Voor de minimale jaarlijkse reservering heeft u als VvE twee mogelijkheden. De eerste is om de jaarlijkse reservering te baseren op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Dit onderhoudsplan:

  • Mag maximaal vijf jaar oud zijn.
  • Moet betrekking hebben op een periode van minimaal tien jaar.
  • Moet iedere vijf jaar worden vernieuwd.
  • Vermeldt de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden, de geplande vernieuwingen, een berekening van de daaraan verbonden kosten én een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren.
  • Moet zijn vastgesteld door de vergadering van eigenaars.

Het MJOP hoeft niet per se te worden opgesteld door een (gecertificeerd) bedrijf of deskundige. De VvE mag ook zelf het MJOP ten behoeve van de jaarlijkse minimale reservering opstellen.

Beschikt uw VvE niet over een MJOP dan kan de jaarlijkse reservering ook bestaan uit 0,5 procent van de herbouwwaarde van het gebouw. In beide situaties is het uitgangspunt dat de eigenaren hun bijdrage aan het reservefonds vooraf storten op een aparte en hiervoor bestemde rekening van de VvE.

De minimale jaarlijkse reservering geldt ook voor gemengde complexen. Is er sprake van een hoofdsplitsing met twee ondersplitsingen – VvE woningen en VvE parkeerplaatsen – dan dienen zowel de hoofd VvE als de VvE woningen aan de reserveringsverplichting te voldoen. Voor de VvE parkeerplaatsen geldt de plicht tot een jaarlijkse minimale reservering niet.

Uitzonderingen

Om te voorkomen dat verhuurders en kleinere VvE’s onnodig worden belast met de reserveringsverplichting, mag in twee gevallen van het verplicht sparen in een reservefonds worden afgeweken:

  1. Wanneer de appartementseigenaren akkoord gaan met een bankgarantie, waarbij de bank de bijdragen overmaakt naar de VvE en de bedragen vervolgens incasseert bij de eigenaren.
  2. Als 80% van de appartementseigenaren afziet van storten in het reservefonds en het onderhoud per keer betalen.

Jaarvergadering

De wet legt geen sanctie op aan VvE’s die niet voldoen aan hun minimale jaarlijkse reservering. Toch dient u zich als bestuurder van de VvE te realiseren dat u door de leden hierop kunt worden aangesproken. Zij verwachten dat u uw taak behoorlijk invult en daarbij hoort onder andere een juiste uitvoering van de Wet verbetering functioneren vereniging van eigenaars. Om te voorkomen dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, is het aan te raden om op de eerstvolgende jaarvergadering de jaarlijkse reservering en de verschillende mogelijkheden aan de leden voor te leggen. Daarnaast eisen veel verzekeraars van VvE's dat er een reservefonds of MJOP is, voordat er een verzekering kan worden afgesloten.

Echte zekerheid

Kok Assurantiën wil échte zekerheid bieden in onzekere tijden. Heeft u vragen over het reseverfonds of het meerjarenonderhoudsplan? Of bent u geïnteresseerd in verzekeringsoplossingen voor uw VvE? Aarzel niet en bel ons!

« Terug

Scroll naar boven