« Terug

Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen vanaf 1 juli van kracht; wat betekent het voor VvE’s?

Header - Bestuurdersaansprakelijkheid31 mei

WBTR staat voor Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen. De WBTR regelt onder andere de taken, bevoegdheden, de verplichtingen en de aansprakelijkheid van besturen van verenigingen en stichtingen. De overheid wil met deze nieuwe wet een aantal zaken voorkomen zoals wanbestuur, onverantwoord financieel beleid, fraude en zelfverrijking. Deze zaken komen nu nog te vaak voor. De wet regelt procedures en verantwoordelijkheden voor het bestuur.

Is deze wet ook van toepassing op de Vereniging van Eigenaren?

Deze wet is niet van toepassing op VvE’s. De wet regelt alles met betrekking tot zogenaamde ‘boek 2-verenigingen’. VvE’s zijn een ‘boek 5-vereniging’. De bestaande verzekeringen voor bestuurdersaansprakelijkheid hoeven dus ook niet aangepast te worden en de dekking zal hierdoor ook niet veranderen.

« Terug

Scroll naar boven