Preventiebrochure Zonnepanelen voor VvE's: voorkom fouten en problemen bij plaatsing en gebruik zonnepanelen

solar-cell-farm-power-station-alternative-energy-from-sun.jpg26-01-2022 13:11 26-01-2022 13:11

Terwijl de één zonnepanelen aanschaft om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld, spelen bij de ander financiële motieven een rol. Wat de beweegredenen als VvE ook zijn, feit is dat steeds meer daken voorzien worden van een flinke hoeveelheid zonnepanelen. Helaas kleven er ook risico’s aan. De Preventiebrochure Zonnepanelen en de Scios Scope 12-keuring maakt de aanleg van een zonne-installatie een stuk (brand)veiliger.

Het aantal daken met een pv-installatie (photovoltaic cell) groeit explosief. Een wettelijke standaard voor de keuring van pv-installaties ontbreekt, waardoor de kwaliteit van zowel de aanleg als de keuringen nogal wisselt. Terwijl een deskundig uitgevoerde installatie en een goede opleveringskeuring noodzakelijk zijn voor een (brand)veilige aanleg van zonnepanelen. Met periodieke controles blijft de zonne-installatie bovendien veilig.

Preventiebrochure Zonnepanelen

Risicodeskundigen van verzekeraars, Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid sloegen daarom de handen ineen en brachten de technische mogelijkheden en risico's van zonnepanelen in kaart. Het resultaat is de Preventiebrochure Zonnepanelen, waarin zaken staan die fouten en problemen bij de plaatsing en het gebruik van zonnepaneleninstallaties voorkomen. Dit zijn de belangrijkste zaken uit die brochure.

Dakconstructie

Bij nieuwbouw wordt het extra gewicht van zonnepanelen meestal meegenomen in constructieberekeningen. Voor bestaande gebouwen is het belangrijk dat een constructeur een berekening maakt voor de nieuwe situatie. Ook de eventuele vervorming van het dak door ouderdom en/of weersinvloeden moet in de risicobeoordeling worden meegenomen.

Staat van dakbedekking

De dakbedekking moet minimaal net zo lang meegaan als de zonnepanelen, dus een controle van de kwaliteit van het dak vóór installatie is onmisbaar. Daarnaast heeft het extra gewicht van de zonnepaneleninstallatie consequenties voor het isolatiemateriaal in het dak. Ook de wijze waarop de zonnepanelen aan het dak worden bevestigd moet goed bekeken worden.

Indaksysteem

Bij een indaksysteem zijn de zonnepanelen geïntegreerd in de dakbedekking. In het recente verleden zijn een aantal branden ontstaan in deze systemen, waarbij de connectoren de belangrijkste oorzaak bleken te zijn. Vaste stoffen (bijvoorbeeld hout) onder de zonnepanelen kunnen door de langdurige opwarming tot ontbranding komen. Het gebruik van onbrandbaar materiaal en een goede ventilatie kunnen dit probleem voorkomen.

Koeling

Wanneer er tussen de zonnepanelen en het dak voldoende ruimte zit, ontstaat er een natuurlijke trek van lucht en dus meer koeling. Daarmee wordt voorkomen dat bij hoge temperaturen onder de panelen de lijmlaag van de isolatieplaten loslaat van de stalen bovenplaat.

Vlamboogdetectie

Zonnepaneleninstallaties werken tot aan de omvormer met gelijkstroom. Door zonnepanelen in series te plaatsen, loopt de spanning soms op tot meer dan 1000 volt. Zijn de verbindingen tussen de zonnepanelen slecht, dan ontstaan er vlambogen, die voor brand kunnen zorgen. Vlambogen kunnen gedetecteerd worden door vlamboogdetectie, maar dat is in Nederland niet verplicht. Daarom bieden niet alle leveranciers deze techniek aan, maar vlamboogdetectie vergroot wél de veiligheid van de installatie.

Omvormer

De omvormer, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom, produceert warmte. Deze warmte moet worden afgevoerd. De omvormer moet daarom op een brandveilige, droge, schone en goed geventileerde plek worden bevestigd. Stoffige ruimtes zijn niet geschikt, net als plekken waar de omvormer in contact komt met directe zonnestraling of neerslag. Hangt de omvormer buiten, wat op zich een logische plek is, dan is bescherming tegen diefstal een extra aandachtspunt.

Verdelers

De hoofdverdeler krijgt van twee kanten stroom geleverd: uit de omvormer en de stroom van het openbare elektriciteitsnet. Dit kan bij elkaar te veel zijn, waardoor overbelasting kan ontstaan. Een goede installateur controleert bij de aanleg van zonnepanelen of de verdeler geschikt is of dat die moet worden vervangen.

Noodstroomaggregaat

Valt de stroom vanuit het elektriciteitsnet uit, dan leveren de omvormers geen vermogen meer, totdat ze weer spanning detecteren. Een noodstroomaggregaat kan voor deze spanning zorgen. Het gevolg daarvan is dat de omvormers hun werk weer gaan doen, terwijl er geen buffering is vanuit het openbare elektriciteitsnet. Hierdoor kan de elektronica beschadigd raken. De zonnepaneleninstallatie mag dus pas weer inschakelen, als er een stabiele netspanning is. Het noodstroomaggregaat moet op deze situatie zijn aangepast.

Scios Scope 12

Keuring van installaties met zonnepanelen kan worden uitgevoerd op basis van de norm NEN-EN-IEC 62446-1. Maar deze norm is geen wettelijke verplichting, waardoor de opleveringsinspectie van een zonnepaneleninstallatie op basis van deze norm geen automatisme is. Daarom heeft de zonnestroombranche, samen met verzekeraars, een certificatieregeling voor de keuring van zonne-installaties ontwikkeld, de Scios Scope 12. Deze keuring waarborgt de kwaliteit van aanleg van zonnepaneleninstallaties en maakt deze (brand)veiliger.

Scios is een organisatie die certificatieschema's maakt en beheert. Elke Scope wordt aangeduid met een nummer en betreft een specifiek onderwerp. Scope 3 gaat bijvoorbeeld over stoom- en heetwaterketels, Scope 10 over de inspectie van elektrisch materiaal. Scope 12 betreft de inspectie van zonnepaneleninstallaties. De regelingen van Scios worden onder accreditatie uitgevoerd, wat inhoudt dat de Raad voor Accreditatie meekijkt en erkende examenbureaus goedgekeurde examens afnemen voor de inspecteurs.

Rapportage

De basis voor de Scios Scope 12-keuring is de NEN-EN-IEC 62446-1. Vóór de inspectie moet de eigenaar van de zonnepaneleninstallatie onder andere het legplan van de panelen, een verklaring van een erkend constructeur dat het dak de installatie kan dragen en enkele installatiegegevens aan de inspecteur overleggen. Vervolgens voert de inspecteur de keuring uit, die bestaat uit een visuele inspectie en een serie metingen om de zonnepaneleninstallatie te beoordelen en testen op (brand)veiligheid. In de keuring is ook het wisselstroomgedeelte van het systeem meegenomen, dat begint bij de hoofdaansluiting van de omvormers, en de betreffende verdeelkast. Na de inspectie volgt de rapportage, waarin naast een aantal algemene gegevens, de eventuele afwijkingen worden gerapporteerd. Vervolgens wordt de installatie afgemeld bij Scios.

Het is overigens verstandig om, vóórdat de installatie geplaatst wordt, contact op te nemen met de verzekeraar of de verzekeringsadviseur. De keuringseisen van verzekeraars kunnen namelijk afwijken van de algemene normen in Scios Scope 12. Verder luidt het advies om de pv-installatie collectief in plaats van individueel per appartement te regelen. De VvE kan zo beter controleren of iedereen voldoet aan de keuringseisen en de keuring van één installatie is eenvoudiger te regelen dan die van een (fiks) individuele appartementen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Of wilt u advies over de verzekeringsoplossingen van zonnepanelen?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Bron:
https://www.verzekeraars.nl/media/9053/preventiebrochure-pv-installaties.pdf

« Terug

Scroll naar boven