Met protocol zonnepaneel (per 1-9-2022) voorkomt u discussies achteraf

solar-cell-farm-power-station-alternative-energy-from-sun.jpg01-09-2022 14:32 01-09-2022 14:32

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de VOAM en Stichting Salvage een onderzoeksprotocol 'zonnepaneel incidenten' opgesteld. Doel van het protocol is dat alle betrokken partijen weten wie wat moet doen na een incident waarbij zonnepanelendeeltjes zijn vrijgekomen. Het protocol is op 1 september jl. ingegaan. Dat betekent dat experts, de brandweer, de coördinatoren van Stichting Salvage, maar ook verzekeraars vanaf vandaag volgens de regels van het protocol gaan werken. Hans Schrader van Kok Assurantiën: "Als je met elkaar in gesprek blijft, is een oplossing vaak nabij."

Bij grootschalige branden waarbij zonnepanelen zijn betrokken, kunnen verbrandingsproducten en onverbrande resten van zonnepanelen in de omgeving verspreid worden, soms tot kilometers ver. Dit leidt tot vragen bij boeren, omwonenden, hulpdiensten en andere betrokkenen over de mogelijke risico’s van deze depositie en over de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen.

Zonnepanelen bestaan voornamelijk uit glas en polymere tussenlagen. Bij verbranding geeft glas geen verbrandingsproducten, maar de polymere tussenlagen wel: voornamelijk de gassen koolmonoxide en kooldioxide. Een brand met zonnepanelen verschilt in dat opzicht niet van een brand zonder zonnepanelen. Bij de verbranding van zonnepanelen kunnen verder metalen vrijkomen die zich in kleine hoeveelheden in de zonnecellen en andere onderdelen van de zonnepanelen bevinden. Voorbeelden zijn: koper, cadmium, lood, arseen en seleen. Deze metalen kunnen in (on)verbrande deeltjes zonnepaneel zitten die in de omgeving terechtkomen. De verschillen in de samenstelling van kristallijne zonnepanelen en dunne-film-zonnepanelen zitten voornamelijk in de metalen die in de zonnecellen verwerkt zijn. De polymere tussenlagen kunnen ook verschillen, maar bij verbranding geven deze lagen voornamelijk koolmonoxide en kooldioxide. Het is daarom te verwachten dat als er verschillen in depositie zijn, deze te maken zullen hebben met de verschillen in metalen in de zonnepanelen.

Preventiebrochure Zonnepanelen

Terwijl de één zonnepanelen aanschaft om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld, spelen bij de ander financiële motieven een rol. Wat de beweegredenen als VvE ook zijn, feit is dat steeds meer daken voorzien worden van een flinke hoeveelheid zonnepanelen. Helaas kleven er ook risico’s aan. De Preventiebrochure Zonnepanelen en de Scios Scope 12-keuring maakt de aanleg van een zonne-installatie een stuk (brand)veiliger. Lees meer.

Vragen?

Heeft u vragen over dit artikel? Of wilt u advies over de verzekeringsoplossingen van zonnepanelen?
Neem contact met ons op.

Bron:
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/protocol-zonnepaneel-incidenten-schept-duidelijkheid 

« Terug

Scroll naar boven