Clausule brandgevaarlijke werkzaamheden in polisvoorwaarden opstalverzekering

burning-burning-down-chain-reaction-358511.jpg09-02-2023 08:20 09-02-2023 08:20

Een VvE beheerder draagt zorg voor het organiseren van herstel- en onderhoudswerkzaamheden aan de gebouwen van de VvE. Daarbij kunnen ook namens de VvE opdrachten worden gegeven waarbij brandgevaarlijke werkzaamheden aan de panden van de VvE worden uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het uitvoeren van deze werkzaamheden is dat rekening gehouden moet worden met de bepalingen in de polisvoorwaarden over het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Brandgevaarlijke werkzaamheden

In de polisvoorwaarden van opstalverzekeringen is vaak een clausule opgenomen over de gevaren van brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook wanneer er geen bepaling in de polisvoorwaarden is opgenomen is het raadzaam te controleren of er bijzondere gevaren aan de werkzaamheden zijn verbonden en of hiervoor (extra) maatregelen getroffen moeten worden.

Onder brandgevaarlijke werkzaamheden vallen in ieder geval werkzaamheden waarbij met open vuur gewerkt wordt zoals lassen, slijpen, vlamsolderen, verf afbranden en dakdekken.

Wanneer de clausule brandgevaarlijke werkzaamheden in de verzekeringsvoorwaarden is opgenomen, is de opdrachtgever voor brandgevaarlijke werkzaamheden verplicht het formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden in te vullen en alle genoemde voorzorgsmaatregelen te voeren. Dit formulier - https://checklistbrand.nl/formulier-brandgevaarlijke-werkzaamheden/ - kan online worden ingevuld en worden verzonden naar de uitvoerder van de werkzaamheden. Ook kan het formulier als PDF gedownload worden.

De clausule bepaalt verder dat als de verzekeraar bewijst dat verzekerde de voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen een extra hoog eigen risico van meestal maximaal € 50.000,- van toepassing is.

Er zijn verzekeraars die in de clausule brandgevaarlijke bepalen dat er geen dekking is als niet aan de voorwaarde van de clausule wordt voldaan. Is er geen juist ingevuld formulier brandgevaarlijke werkzaamheden dan is er geen dekking.

Wanneer wordt vastgesteld dat er geen verband bestaat tussen het niet voldoen aan de bepalingen van de clausule en de ontstane schade, vergoeden verzekeraars de schade alsnog of is het hoge(re) eigen risico niet van toepassing.

Als verzekeringnemer het juist ingevulde en ondertekende formulier overhandigt zal het lastig(er) zijn voor de verzekeraar te bewijzen dat verzekerde de gevraagde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen.

Ook zonder clausule brandgevaarlijke werkzaamheden in de polisvoorwaarden is het goed om het formulier altijd te gebruiken. De extra aandacht binnen de eigen organisatie om schade te voorkomen is een juiste invulling van de zorgplicht van de VvE beheerder en kan problemen in geval van schade voorkomen. 

Checklist Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Verzekeraars hebben een checklist - https://checklistbrand.nl/checklist-brandgevaarlijke-werkzaamheden/ - opgesteld die kan worden gebruikt om te bekijken welke risico’s van brand door gevaarlijke werkzaamheden zich in een bedrijf kunnen voordoen. De VvE beheerder kan deze lijst gebruiken om bij het opstarten van een project te inventariseren welke risico’s er zijn en welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Niet alle vragen zijn passend, maar door de vragen te beantwoorden en het advies dat daarna wordt gemaild door te lezen, ontstaat er een groter bewustzijn van het risico dat de uit te voeren werkzaamheden met zich meebrengen. Hierdoor kunnen de noodzakelijke maatregelen voor aanvang van de werkzaamheden worden getroffen.

Tot slot

Bezig zijn met schadepreventie krijgt een steeds prominentere plek in de werkzaamheden van de
VvE beheerder. Het is in het belang van de leden van de VvE dat de beheerder er alles aan doet om schade te voorkomen. Schade zal tot extra kosten voor de VvE en haar leden leiden. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialisten. Zij helpen u graag verder. 

« Terug

Scroll naar boven