Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Het belang van de juiste verzekerde som van de opstalverzekering

Er is een grote brand in één van de appartementencomplexen die u beheert. Schade: € 100.000,-. Op de factuur die u van de aannemer ontvangt, staat naast deze schade ook de btw van 21%, dus € 21.000,-. Wanneer u de schade wilt claimen op uw opstalverzekering, hoort u dat de verzekerde som exclusief btw is verzekerd. Met andere woorden: de € 21.000,- komt voor rekening van de VvE. 

Veel VvE-beheerders blijken niet voldoende op de hoogte te zijn van deze regeling en zijn in de veronderstelling dat het (gedeeltelijk) verzekeren van het gebouw exclusief btw de juiste manier zou zijn. Hoe is dit ontstaan?

De geschiedenis
In het verleden was het voor VvE’s mogelijk een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst om als ondernemer aangemerkt te worden. Het voordeel hiervan was dat deze VvE’s hun opstalverzekering exclusief btw konden afsluiten en dus een lagere verzekeringspremie betaalden dan wanneer zij dit inclusief btw verzekerden. In 1999 werd deze regel door de Belastingdienst ingetrokken: de VvE’s moesten het ‘ondernemerschap’ per 1 januari 2001 beëindigen. Vervolgens was een overgangsregeling van toepassing die ervoor zorgde dat na afloop daarvan geen enkele VvE meer als ondernemer werd aangemerkt.

Gevolgen
Het gevolg is dat een VvE voor de btw-heffing in beginsel nu niet meer kan worden aangemerkt als ondernemer. De uitkering kan verder ook niet rechtstreeks aan de ondernemer toekomen.

De verzekeringsuitkering valt namelijk, zoals ook de Hoge Raad in een recente uitspraak oordeelde, niet in de goederenrechtelijke gemeenschap van appartementseigenaren. De schade-uitkeringen dienen te worden voldaan op de bankrekening van de VvE en het verzekeringsgeld maakt daardoor deel uit van het vermogen van de VvE. Ook dienen de opdrachten tot herstel door de VvE te worden verstrekt, nu de VvE het beheer voert over de gemeenschappelijke zaken en gedeelten waarvoor geen aftrek van de btw door de VvE geldt.

Alleen indien de VvE voor de btw-heffing als ondernemer zou worden gekwalificeerd, kan dan ook de verzekering uitgaan van een exclusief btw-bedrag.

Een btw-plichtige ondernemer kan overigens wel de betaalde btw door de VvE naar rato van zijn financiële bijdrage in aftrek nemen voor de btw. In dat kader kan het bestuur van de VvE of de beheerder worden gevraagd om aan het einde van het jaar een overzicht te maken van het totale bedrag aan afgedragen btw en het aandeel van het btw-plichtige lid daarin.

Ons advies
Wij adviseren u de verzekerde som van uw opstalverzekering altijd inclusief btw te verzekeren. Op deze manier voorkomt u onderverzekering, wat grote gevolgen kan hebben voor een uitkering! Zeker weten dat uw verzekerd bedrag inclusief btw verzekerd is? Wij controleren dit graag voor u. Neem contact met ons op via 010 – 288 49 73 of info@assurantien.com

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Schrader via 06 - 53 23 47 98 of stuur Hans een e-mail.

Meer nieuws