Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Aansprakelijkheid dreigt voor bestuurder VvE bij lege kas

Bestuurders van Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) lopen vanaf 1 januari de kans aansprakelijk te worden gesteld als er niet wordt gereserveerd voor onderhoud. Hiervoor waarschuwt Reaal. Volgens de schadedochter van Vivat zit er bij ongeveer de helft van de VvE’s te weinig geld in kas.

Aansprakelijkheid dreigt voor bestuurder VvE bij lege kas
Vanaf 1 januari 2018 zijn VvE’s verplicht om een minimale reservering te doen voor groot onderhoud in een reservefonds. Verzuimt het bestuur dit, dan kunnen bestuurders van de VvE onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

Vloer- of dakisolatie
De Wet verbetering functioneren Vereniging van Eigenaars voorziet er in dat elke VvE een reservefonds opricht voor groot onderhoud. Bijvoorbeeld voor onderhoud aan de gevel, het dak of de liften, maar ook duurzaamheidsmaatregelen, zoals vloer- of dakisolatie vallen hier onder. De leden van de VvE moeten er samen voor zorgen dat zij in het reservefonds genoeg geld reserveren. Dit kan door het opstellen van een Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) of door een minimale reservering per jaar te doen ter hoogte van 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.

Minimumbedrag in reservefonds
Alex de Langen, manager Schadeverzekeringen bij Reaal: ‘Het is al sinds 2008 verplicht voor VvE’s om een reservefonds te hebben. Maar de huidige wet noemt geen minimumbedrag dat in dit reservefonds moet zitten. Daardoor spaart ongeveer de helft van de VvE’s momenteel niet òf te weinig. Met als gevolg dat er onvoldoende geld in kas is voor (tijdig) onderhoud. Heeft het bestuur verzuimd te reserveren, dan kan dit onder omstandigheden leiden tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Bestuurders van een VvE kunnen hiervoor aansprakelijk worden gesteld.”

Verhogen onderhoudsbijdrage
De Langen: ‘Een VvE die nog geen of onvoldoende reservering heeft, zal de onderhoudsbijdrage moeten verhogen. Dat kan leiden tot incassoproblemen als leden de verhoogde bijdrage niet betalen. Bekijk daarom tijdig of de huidige rechtsbijstandverzekering voldoende dekking biedt of dat incassobijstand wellicht een goede aanvulling is op het verzekeringspakket van de VvE. Daarnaast is het, ook vanwege de nieuwe wetgeving, raadzaam voor bestuurders van een VvE om de persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s helder in kaart te hebben en te kijken of de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hierin voorziet.”

Niet de eerste partij
Reaal is niet de eerste partij die waarschuwt voor de gevolgen van de nieuwe VvE-wetgeving. Volmachtbedrijf Turien sprak deze zomer nog haar zorgen uit over het groeiende risico voor de bestuurdersaansprakelijkheids -en  rechtsbijstandsverzekering  van VvE’s.

Bron: AM:Web
Publicatiedatum: 23 oktober

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Schrader via 06 - 53 23 47 98 of stuur Hans een e-mail.