Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Het belang van uw zakelijke aansprakelijkheidsverzekering(en)

Door het standpunt dat de AFM heeft ingenomen met betrekking tot de vergunningsplicht van u als professionele VvE-beheerder is er veel veranderd. Bijvoorbeeld uw aansprakelijkheidsrisico. Zeer waarschijnlijk is op uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering het risico van een verkeerd advies of een verkeerde bemiddeling nog niet meegenomen. Terwijl dit wél zeer belangrijk is. Daarom heeft Kok Assurantiën voor haar relaties een oplossing gezocht en gevonden: een unieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering, speciaal voor VvE-beheerders, waar bemiddelen in en advisering over schadeverzekeringen standaard op mee is verzekerd.

Laten we bij het begin beginnen: als ondernemer loopt u allerlei risico's tijdens uw werkzaamheden waarvoor u aansprakelijk kunt worden gesteld. Bijvoorbeeld door de leden van de VvE’s die u beheert. Er zijn verschillende soorten aansprakelijkheid, de meest voorkomende zijn:

Bedrijfsaansprakelijkheid
Dit betreft de materiële en letselschade (aan zaken en personen) die door de ondernemer of zijn werknemers wordt veroorzaakt. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) keert uit wanneer uw bedrijf aansprakelijk is voor het beschadigen van andermans zaken of voor het toebrengen van letsel.

Voorbeeld: een klant is bij u op bezoek, struikelt door uw toedoen, komt ongelukkig ten val en loopt daardoor letsel op.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Als bestuurder, commissaris of toezichthouder kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door u en uw medebestuurders. Dit kan tot hoge juridische kosten leiden, zelfs wanneer de claim onterecht is. Dit gaat ten koste van uw privévermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de juridische kosten en de uiteindelijke schadevergoeding. Zo kunt u onbezorgd uw werk doen.

Voorbeeld: in de VvE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet. Het bestuur wordt verweten geen onderzoek te hebben gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De VvE-leden gaan de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor de financiële schade.

Beroepsaansprakelijkheid
Door een beroepsfout in de vorm van een vergissing, onjuist advies, nalatigheid of onachtzaamheid bij de uitoefening van uw beroep, kan directe vermogensschade ontstaan bij uw klant of opdrachtgever. Voor deze schade kunt u aansprakelijk gesteld worden. Deze aansprakelijkheid kunt u verzekeren met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeeld: u sluit een inboedelverzekering voor bewoners af maar u geeft hierbij een te laag verzekerd bedrag door. Bij schade leidt de klanten hierdoor financieel verlies en stelt u hiervoor aansprakelijk.

Unieke beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor VvE-beheerders
Sinds eind december 2015 kunt u, als u bemiddelt of adviseert, ook aansprakelijk worden gesteld op dit vlak. Waarschijnlijk is uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering hier nog niet op afgestemd. Kok Assurantiën is op zoek gegaan naar een manier om dit wel te kunnen verzekeren en heeft een uniek product voor VvE-beheerders ontwikkeld. Hiermee bent u uitgebreid verzekerd voor de risico’s die u loopt om aangesproken te worden voor uw beroepsfouten. Uniek aan dit product is:

  • Bemiddelen in en adviseren over schadeverzekeringen is standaard meeverzekerd.
  • De hoedanigheid van de VvE-beheerder is meeverzekerd, indien deze naast de beheerder ook bestuurder is.

Dus met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kok Assurantiën beschermt uw verzekering u bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • Door uw onoplettendheid worden premies niet betaald en daardoor verliest uw klant dekking.
  • Uw klant verzoekt u om de verzekerde bedragen van een verzekering te verhogen, maar u vergeet dit. Bij schade blijkt dat er minder wordt uitgekeerd dan verwacht.

Meer weten?
Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren en, indien gewenst, een geheel vrijblijvende offerte kunnen sturen. U kunt contact met ons opnemen via 010 – 288 49 73 of info@assurantien.com

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Schrader via 06 - 53 23 47 98 of stuur Hans een e-mail.

Meer nieuws