Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Taxatie: belangrijk tegen onderverzekering

U bent op de hoogte van de risico's die een grote bedreiging voor het voortbestaan van uw  of de door u beheerde VvE zijn - zoals brand, inbraak of waterschade - en heeft u hiertegen preventiemaatregelen genomen. Denkt u hierbij ook aan een juiste taxatie?

Taxeren is essentieel voor het vaststellen van de te verzekeren waarde. Een goede taxatie zorgt ervoor dat:

 • U niet over- of onderverzekerd bent.
 • U duidelijkheid heeft over het uit te keren bedrag.

Bij welke verzekeringsgebieden is een taxatie aan te raden?

Over het algemeen kunnen de volgende verzekeringstaxaties uitgevoerd worden:

 • opstallen;
 • inventaris (machines en installaties);
 • huurderbelangen;
 • bedrijfsuitrusting;
 • kunst en kostbaarheden.

Hoe kan ik een taxatie uit laten voeren?

Er zijn in principe 2 manieren om te taxeren:

 1. Rapportage conform artikel 7:960 BW 
 2. Partijentaxatie

De keuze voor de taxatievorm is sterk afhankelijk van de grootte van de VvE, de gewenste uitkering bij een calamiteit en het taxatiebudget. KOK Assurantiën adviseert altijd aan een taxatie conform artikel 7:960 BW te laten uitvoeren.  

Deskundige taxatie conform artikel 7:960 BW

Een taxatierapport conform artikel 7:960 BW wordt aangetekend in de verzekeringpolis en geeft de zekerheid van een optimale dekking. Andere voordelen van deze vorm van taxatie:

 • Toegevoegde waarde wordt door Burgerlijk Wetboek bekrachtigd. 
 • Geldt als leidraad in geval van schade. 
 • Gespecificeerde bedragen in het rapport. 
 • Geen discussie bij schade. 
 • Vaste geldigheidsduur. 
 • Door alle verzekeraars geaccepteerd, geeft continuïteit. 

Het nadeel is dat deze taxatie bewerkelijk is en daardoor duurder.

Waardeverslag

Taxeren volgens een waardeverslag heeft de volgende voordelen: 

 • eenvoudige rapportage;
 • kostenbesparend. 

Het grootste nadeel van een waardeverslag is dat het geen wettelijke bescherming geeft. Daarnaast heeft het geen vaste geldigheidsduur en kan het een bron van mogelijke discussie zijn bij schade.

Open polis

Wanneer u geen taxatie laat uitvoeren kunt u zelf de verzekerde som doorgeven waarbij u zelf de inschatting maakt van de verzekerde waarde. Hieronder zijn de bovenstaande mogelijkheden en de verschillen kort samengevat.

  Rapportage conform artikel 7:960 BW Waardebepaling met garantie tegen onderverzekering Open polis: zelf de verzekerde som doorgeven
Kans op onderverzekering Nee Nee Ja
Kans op oververzekering Nee Ja Ja
Verzekerd van de juiste som Ja Nee Nee
De verzekerde som is ook de verzekerde waarde Ja Nee Nee

Belangrijk: hertaxatie

Vaak wordt vergeten om regelmatig een hertaxatie te laten uitvoeren. Ongemerkt kan de waarde van het verzekerde object (sterk) toenemen, waardoor het risico van een te laag verzekerde waarde en een tegenvallende uitkering bij schade groot is.

Ons advies: let op de geldigheidsduur van de (her)taxatie. De gebruikelijke termijn is drie jaar, maar bij bijvoorbeeld opstallen wordt een geldigheidsduur van zes jaar aangehouden. Wanneer u zeker wilt weten hoe lang uw taxatie geldig is, vraag dit dan na bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Zeker weten dat de verzekerde bedragen op uw verzekeringspolis kloppen? Neem contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Schrader via 06 - 53 23 47 98 of stuur Hans een e-mail.

Meer nieuws