Open menu

Kok AssurantiŽn

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

'Uitgedroogde dijk extra kwetsbaar bij regen'

De dijken aan de grote rivieren worden momenteel natgehouden om uitdroging te voorkomen. Een uitgedroogde dijk is minder zwaar en kan daardoor bezwijken onder de waterdruk. Hydroloog Rens van Beek van de Universiteit Utrecht verwacht echter niet dat het risico is geweken zodra de eerste neerslag valt.

“Het is nu droger dan in 2003, toen de veendijk doorbrak bij Wilnis”, zegt Van Beek op de website van de universiteit. “Het risico dat een dijk doorbreekt met de huidige droogte is niet groot, maar Šls het gebeurt, staat het water wel bij de mensen in de keuken.”†Volgens Van Beek is het risico op een doorbraak het grootst bij veendijken langs kleinere rivieren en waterwegen. Nederland heeft ongeveer 4.000 kilometer aan veendijk, voornamelijk in het Groene Hart.

Poreus materiaal

Omdat veendijken vooral uit organisch, poreus materiaal bestaan, zijn ze volgens Van Beek van nature zwakker. “Droogte heeft op drie manieren invloed op de stabiliteit van dijken. Ten eerste verdwijnt het water uit de poriŽn van het veen bij uitdroging. En dat terwijl dijken het grootste deel van hun gewicht uit water halen. Uitdroging is dan de directe oorzaak van een dijkdoorbraak. De hele dijk kan dan afschuiven, zoals in Wilnis gebeurde. Ten tweede kunnen door droogte scheuren ontstaan loodrecht op of langs de dijk. De kant van de dijk die aan de polder grenst, kan dan verzakken. Ten derde kan de druk van het onderliggende grondwater de dijk omhoogduwen, waardoor de dijk ook kan verzakken.”

Tuinaarde

Als het gaat regenen, betekent dat echter niet dat het gevaar is geweken. “Veen wordt namelijk waterafstotend als het uitdroogt – giet maar eens water op een uitgedroogde pot tuinaarde. Regen helpt daarom niet altijd om het gewicht en dus de sterkte van de dijk weer op peil te krijgen. Dit is een van de mogelijke verklaringen voor het bezwijken van de dijk bij Wilnis in 2003, terwijl het in 1976 uiteindelijk droger was. Het risico op dijkdoorbraak kan zelfs toenemen als er regen valt. Neerslag die niet wordt opgenomen door de veengrond kan in de scheuren stromen die zijn ontstaan door uitdroging. Dit kan erosie veroorzaken, waardoor de dijk verzwakt.”

Schade

Het Verbond van Verzekeraars wil dat opstalverzekeringen verplicht een overstromingsdekking krijgen. Op dit moment zijn natuurrampen niet standaard verzekerd voor particulieren. In Nederland dekt alleen de Neerlandse het overstromingsrisico.

Bron: amweb.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Hans Schrader via 010 – 288 49 73 of stuur hem een e-mail.