Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Waterschade: welke verzekering vergoedt wat?

Waterschade komt voor in veel verschillende vormen. Denk aan schade door hevige regenval, een waterbed dat lekt, een aquarium dat breekt of een gesprongen waterleiding (waardoor verleden jaar het VU medisch centrum ontruimd moest worden). Als een van de bewoners van de VvE's die u beheert (of uzelf) waterschade heeft in of rondom huis, welke verzekering vergoedt dan wat?

Waterschade is de nachtmerrie van elke bewoner. Niet alleen kunnen de kosten van de reparatie van leidingen flink in de papieren lopen, de gevolgschade is vaak nog veel groter. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van zaken als behang, laminaat, vloerbedekking of elektronische apparatuur. Onderstaand treft u een globaal overzicht aan van welke schade op welke manier wordt vergoed. Uiteraard geldt dat de schade per geval bekeken moet worden en geeft het onderstaande geen garantie.

Wat is gedekt?

Waterschade aan de inboedel of opstal kan flink wat kosten met zich meebrengen. Bij elektronische spullen zoals een televisie, smartphone of tablet lopen de kosten dan al gauw hoog op. Of deze schade wel of niet gedekt is onder de inboedel- of opstalverzekering hangt van een aantal zaken af. In de meeste gevallen wordt acuut ontstane schade, zoals een lekkage of hevige regenval door de inboedel- en opstalverzekering vergoed. Het is hierbij wel van belang dat het gaat om onvoorziene schade. Dat wil zeggen dat de bewoner van de beheerde VvE deze schade niet heeft kunnen verwachten. Lekkage die ontstaan is door achterstallig onderhoud wordt bijvoorbeeld niet vergoed.

Over het algemeen maken inboedel- en opstalverzekeraars onderscheid tussen drie soorten waterschades:

  • Schade ontstaan door directe neerslag. 
  • Schade ontstaan door indirecte neerslag. 
  • Schade veroorzaakt door water uit leidingen en/of daarop aangesloten toestellen en water uit aquaria en waterbedden. 

Schade door directe neerslag

Neerslag zoals regen, hagel, sneeuw en smeltwater kan flink wat schade veroorzaken. Als deze onvoorzien de woning binnendringt zonder dat dit voorkomen kon worden, wordt dit vaak gedekt door de inboedel- en opstalverzekering. Tijdens een hevige regenbui het raam open laten staan waardoor waterschade is ontstaan, valt hier dus niet onder. Bij schade door neerslag stellen verzekeraars in sommige gevallen nog als aanvullende voorwaarde dat de neerslag door overlopen dakgoten, lekkage van dakgoten, daken of bovengrondse afvoerpijpen de woning is binnengekomen.

Schade door indirecte neerslag

Waterschade kan ook ontstaan door indirecte neerslag. Hierbij kunt u denken aan het overlopen van grachten, sloten, kades als gevolg van hevige regenval. Een opstal- of inboedelverzekering met extra uitgebreide dekking of allrisk dekking keert vaak ook schade uit als gevolg van indirecte neerslag. Schade door overstromingen zijn altijd uitgesloten van dekking op de opstal- of inboedelverzekering. In dit soort uitzonderlijke gevallen kan vaak wel compensatie verkregen worden van de overheid door een beroep te doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen. De overheid bepaalt dan uiteindelijk of de schade als gevolg van de overstroming vergoed wordt.

Schade door water uit leidingen en/of daarop aangesloten toestellen en water uit aquaria en waterbedden

In veel gevallen is schade ontstaan door leidingwater verzekerd via de opstal- of inboedelverzekering. Hier kunt u denken aan schade door water uit de centrale verwarming, waterleiding of daarop aangesloten installaties. Maar daarnaast ook schade door het kapotvriezen van cv- of waterleidingbuizen. Ook hier worden alleen schades vergoed wanneer deze onvoorzien (onverwachts) zijn. Heeft de bewoner van een door u beheerde VvE simpelweg de kraan open laten staan, reken dan niet op een vergoeding van de verzekeraar.

Wanneer er water uit de leidingen stroomt, de leidingen moeten worden vervangen en er schade is aan spullen, zijn er verzekeraars die ook de kosten betalen om het lek op te sporen. Moeten hiervoor muren, vloeren of andere delen van het woonhuis worden opengebroken, dan worden ook deze kosten en de reparatiekosten betaald. Wanneer de verzekerde niet de eigenaar maar de huurder van het huis is, worden deze kosten alleen betaald voor zover de eigenaar of verzekeraar van het woonhuis de schade niet gaat herstellen of de kosten hiervoor niet betaalt.

Waterschade door hevige regenval

Wanneer er waterschade is als gevolg van hevige regenval, is het niet vanzelfsprekend dat deverzekering de kosten dekt. Het is daarvoor belangrijk om te weten waar het water vandaan is gekomen. Een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars zei daarover eerder: “Als water via het dak of de dakgoot naar binnen is gelekt (directe neerslag), keren veel opstal- en inboedelverzekeringen uit. Is het vanaf de straat naar binnen gestroomd (indirecte neerslag), dan zijn polisvoorwaarden vaak strenger. Daarvoor zijn allriskverzekeringen wel toereikend.” Uiteraard geldt daarbij wel dat de bewoner zelf geen blaam moet treffen. Wanneer hij bijvoorbeeld zelf een raam open heeft laten staan valt dit meestal alsnog niet onder de dekking.

Voorbeelden

Lekkage in de badkamer

Heeft de bewoner een lekke afvoerleiding in de douche? Dit is gedekt op zijn verzekering. Lekkages die hij kon voorkomen, bijvoorbeeld schade als gevolg van slecht onderhoud, zijn daarentegen niet verzekerd. Denk hierbij aan kitnaden of voegen die niet meer waterdicht zijn.

Lekkage in huis

Bij stevige wind en regenval kan hemelwater onder de dakpannen doorkruipen. Dat is te zien in een vochtplek bij het plafond of op de muur. Deze waterschade is gedekt. De opstalverzekering betaalt de kosten voor schilder- en stucwerk. Als de schade is veroorzaakt door een openstaand raam dan betaalt de verzekeraar niet uit. Water dat door de muur heen trekt (vochtdoorslag), is ook niet verzekerd.

Wat kan de bewoner van de door u beheerde VvE het beste doen bij waterschade?

Bij waterschade is het belangrijk dat er een aantal stappen worden genomen:

  • De bewoner moet zelf maatregelen nemen om de schade te beperken. Dit is tweeledig: het beperken van de al ontstane schade door bijvoorbeeld drogers in te zetten, maar ook het voorkomen van verdere schade door bijvoorbeeld de hoofdleiding dicht te draaien. 
  • Laat hem foto’s of filmpjes van de schade maken. 
  • Meld de schade zo snel mogelijk bij Kok Assurantiën. Kok Assurantiën biedt een persoonlijke schadespecialist die relaties stap voor stap bij het schadeproces begeleidt. Deze beoordeelt of een expert of een contra-expert ingeschakeld moet worden, neemt contact op met een eventueel aansprakelijke partij en neemt voor de verzekerde het hele (schade)proces uit handen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Schrader via 06 - 53 23 47 98 of stuur Hans een e-mail.

Meer nieuws