Ultimate Beneficial Owner

Neem contact op ▸

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner en heeft betrekking op de natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor de onderneming. De rechtsvorm van de onderneming bepaalt welke personen aan te merken zijn als UBO(‘s). Bij een B.V. zijn dit vaak de aandeelhouders, bij een V.O.F. de vennoten, bij een eenmanszaak de eigenaar en bij een stichting of vereniging doorgaans de bestuurders.

Veel gestelde vragen

Accordion Functie

▸ Waarom wordt er naar de UBO gevraagd?

In Nederland geldt de Sanctiewet. De Sanctiewet heeft als doel om terrorisme en criminele organisaties te bestrijden. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat deze organisaties moeilijker aan geld kunnen komen. Kok is verzekeringsmakelaar. Als financieel dienstverlener zijn wij wettelijk verplicht om ieder jaar bij al onze relaties na te gaan of hun onderneming, bestuurders of andere belanghebbenden voorkomen op zogenoemde sanctielijsten. Op deze sanctielijsten staan personen, bedrijven en landen waar geen enkel bedrijf in Nederland zaken mee mag doen. Bijvoorbeeld omdat zij betrokken zijn bij criminele activiteiten of terrorisme. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht bij Kok of wij de geldende wet- en regelgeving naleven.

▸ Wat als er geen UBO is?

De wetgever heeft bepaald dat elke onderneming, dus ook de VvE, verplicht een UBO benoemd moet hebben. Als op basis van de vragenlijst geen UBO kan worden vastgesteld, moet men op zoek gaan naar de persoon die feitelijke zeggenschap heeft over de onderneming en/of behoort tot het hoger leidinggevend personeel. Deze persoon wordt ook wel de ‘pseudo-UBO’ genoemd. De wetgever heeft hiervoor gekozen omdat er altijd wel iemand verantwoordelijk is en beslissingsbevoegdheid heeft over de onderneming. De wetgever verwijst in dit geval naar de (statutaire) bestuurders.

▸ Hoe zit het met UBO’s bij VvE’s?

Bij het vaststellen van de UBO’s voor de VvE’s moet in eerste instantie worden beoordeeld of er personen zijn met meer dan 25% van de stemrechten/zeggenschapsverhouding in de VvE. Als dit niet zo is, moet de pseudo-UBO vermeld worden. Dit zijn de (statutaire) bestuurders van de VvE. Dit kan dus ook de VvE-beheerder zijn. Het gevolg hiervan is dat de bestuurders (natuurlijke personen) of aandeelhouders (natuurlijke personen) van de VvE-beheerder in dit geval de UBO’s zijn van de onderliggende VvE.

▸ Wat zijn de gevolgen?

UBO-formulieren moeten bij de aanvraag van een verzekering, periodiek en bij een schade-uitkering worden ingediend. Kok zoekt momenteel naar een praktische oplossing voor het opvragen van UBO-formulieren bij de aanvraag van een verzekering voor een VvE. Bij schade wordt, in sommige gevallen, al gevraagd naar een UBO-formulier. Het uitgangspunt is dat een jaarlijkse controle van de UBO’s plaatsvindt.

▸ Komen VvE’s in het nationale UBO-register?

Naar aanleiding van aangescherpte wet- en regelgeving op Europees niveau, krijgen Nederlandse ondernemingen vanaf 2020 te maken met een verplichte registratie in een UBO-register. Het UBO-register is een gevolg van de Wwft, Wet ter voorkoming van witwassen, fraudebestrijding en terrorisme. Europese lidstaten worden hiermee verplicht strenger toe te zien op een nationale registratie van de UBO’s. VvE’s zijn uitgesloten van deze verplichte registratie.

▸ Waarom is er dan toch een UBO-verplichting voor VvE’s?

De Wwft is een aparte wet waar het UBO-register een gevolg van is. Naast de Wwft moet Kok als financieel dienstverlener voldoen aan de eerder genoemde Sanctiewet. Het UBO-register staat dus los van de wettelijke verplichting voor financiële dienstverleners om te achterhalen met wie zij zaken doen. De uitsluiting van VvE’s voor het UBO-register geldt dus niet voor onze verplichting om bij elke zakelijke relatie de UBO’s te achterhalen. Op basis van de Sanctiewet moeten VvE’s hun UBO’s door geven als de financiële dienstverlener hierom vraagt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met één onze specialisten.
010 - 288 49 73 of stuur een mail aan info@onroerendgoedverzekerd.nl

Neem contact op

Scroll naar boven