Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Milieuschadeverzekering

Voor Vereniging van Eigenaren

Milieuschade is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. U denkt wellicht dat het alleen gebeurt bij grote bedrijven die met chemische stoffen werken. Toch kan het ook bij u gebeuren: milieuschade ontstaat sneller dan u denkt en de kosten van sanering kunnen fors oplopen. Vanuit de overheid komen er steeds meer wetgeving en voorschriften ter bescherming van het milieu.

Bij bijvoorbeeld een brandschade aan het gebouw van de VvE kan er vervuild bluswater weglopen of kunnen asbestdeeltjes vrijkomen. Het saneren van het eigen terrein en misschien zelfs omliggende gebieden kan de VvE veel geld kosten. En deze saneringskosten vallen niet onder de opruimingskosten van de opstalverzekering van de VvE. Maar de VvE kan ook de dupe zijn van een calamiteit die in de nabije omgeving plaats vindt en waardoor vervuilende stoffen op het terrein van de VvE terecht komen: de zogenaamde ‘inkomende’ milieuschade. Ongeacht of dit verhaald kan worden op de veroorzaker zal de VvE dit, volgens wetgeving (Wet Milieubeheer) zelf moeten saneren.

Een milieuschadeverzekering kan uitkomst bieden omdat het dekking biedt voor de saneringskosten die gemaakt moeten worden na een incident.

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 010 – 288 49 73 of via het contactformulier