Bestuurders­aansprakelijkheid

Vraag een offerte aan ▸

Bescherm uw privévermogen

Bent u voorzitter of bestuurslid van een Vereniging van Eigenaren? Dan neemt u ongetwijfeld belangrijke en goedbedoelde beslissingen voor de vereniging. Maar let op, want pakken die beslissingen niet goed uit, dan kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u, dat u privé in de financiële problemen komt.

Als VvE-bestuurder heeft u een belangrijke taak. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van een meerjarig onderhoudsplan, u moet ervoor zorgen dat de verenigingskas voldoende gevuld is en u moet daarbij ook nog eens rekening houden met allerlei wettelijke regelingen. Helaas kunnen de besluiten die u neemt ook nadelig uitpakken. Bijvoorbeeld als de schilder die u namens de Vereniging van Eigenaren heeft ingehuurd, niet kan worden betaald omdat er onvoldoende geld in kas is. Of als de aannemer die een verbouwing zou uitvoeren na een forse aanbetaling failliet blijkt te zijn. Of wanneer een balkon instort doordat een noodzakelijke renovatie niet of niet op tijd is uitgevoerd.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

In dit soort situaties kan de VvE aansprakelijk worden gesteld. Maar heeft u als VvE-bestuurder een fout gemaakt of bent u nalatig geweest in de uitvoering van uw functie, dan bent u óók persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schades. Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de vereniging biedt geen dekking voor een claim als gevolg van onbehoorlijk bestuur. Daarom is het aan te raden een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Deze verzekering beschermt het privévermogen van VvE-bestuurders bij claims op grond van onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen van die bestuurders. Ook dekt de polis de kosten van verweer. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt echter niet alle schade die een bestuurder veroorzaakt. Handelt een bestuurder opzettelijk onrechtmatig dan is dekking uitgesloten.

Echte zekerheid

Kok Assurantiën biedt échte zekerheid in onzekere tijden. Wilt u meer informatie over een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, neem dan contact met ons op.

Andere VvE's verzekeren ook:

Veel gestelde vragen

Accordion Functie

▸ Wat is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering beschermt uw privévermogen tegen de gevolgen van een fout die u als (VvE-)bestuurder maakt. We spreken van interne aansprakelijkheid wanneer u als bestuurder of toezichthouder door de Vereniging van Eigenaren aansprakelijk wordt gesteld omdat u tekort bent geschoten in de uitvoering van uw taak. Vinden derden zoals crediteuren, de belastingdienst of de VvE-leden in persoon dat u onzorgvuldig hebt gehandeld en stellen zij u aansprakelijk, dan is er sprake van externe aansprakelijkheid.

▸ Waarom is het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verstandig?

Een aansprakelijkheidsclaim gaat vaak om hoge bedragen. Zelfs als de claim door de rechter wordt afgewezen, kunnen hoge juridische kosten het gevolg zijn. Bent u als bestuurder aansprakelijk en onverzekerd, dan gaan de kosten ten laste van uw privévermogen. Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voorkomt u dat.

▸ Wanneer kan er schade ontstaan?

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin er schade ontstaat waarvoor u aansprakelijk gesteld kunt worden en waarbij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering uitkomst biedt. Bijvoorbeeld als er te weinig geld in kas is om (groot) onderhoud te verrichten. Of als de vereniging een aanbetaling heeft gedaan voor een verbouwing aan een partij die failliet blijkt te zijn. Of als een noodzakelijke renovatie wordt uitgesteld.

▸ Wie zijn via de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering verzekerd?

De volgende personen zijn verzekerd via een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: de voorzitter, de overige bestuurders en de toezichthouders van de Vereniging van Eigenaren, medebeleidsbepalers (zoals leden van de kascommissie), vereffenaars, ex-bestuursleden, rechtsopvolgers en bestuurder-VvE beheerder.

▸ Voor welke VvE's is de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering niet geschikt?

  1. VvE’s met een negatief eigen vermogen.
  2. Slapende VvE’s, die geen bestuurders hebben benoemd, geen periodiek onderhoud uitvoeren en geen vergaderingen houden.
  3. VvE’s zonder reservefonds conform artikel 5:126 lid 1 BW.

▸ Welke dekking biedt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. De dekking bestaat uit twee elementen: de kosten van de uiteindelijke schadeclaim en de kosten van verweer.

▸ Wanneer is er geen dekking via de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

  1. Als u of andere verzekerden de schade met opzet heeft veroorzaakt.
  2. Als er sprake is van onrechtmatig bevoordelen van verzekerden of derden
  3. Bij frauduleus handelen of nalatigheid door een van de verzekerden

▸ Wat kost een bestuurdersaansprakelijkheidverzekering?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kent vaste premies. In de onderstaande tabel staat het (maximum) verzekerd bedrag per aanspraak en per verzekeringsjaar.

Verzekerd bedrag                 Jaarpremie*
100.000,-    140,-
250.000,-    185,-
500.000,-    255,-
1.000.000,-    335,-
1.500.000,- 475,-
2.000.000,- 600,-
*Exclusief 21% assurantiebelasting

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via
010 - 288 49 73 of via het contactformulier

Neem contact op

Scroll naar boven