Open menu

Kok Assurantiën

onroerend goed verzekerd
Vragen of meer informatie? Bel 010– 288 49 73.

Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering

Bescherm uw privévermogen

Als bestuurder neemt u belangrijke beslissingen voor de Vereniging van Eigenaren. Hierbij denkt u vooral aan wat goed is voor de vereniging. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u zelf loopt. In principe is de Vereniging aansprakelijk voor bijvoorbeeld de schulden die worden gemaakt. Tóch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. 

Om te voorkomen dat u persoonlijk moet opdraaien voor een bestuurdersfout is er een betaalbare verzekeringsoplossing beschikbaar. Dit noemen we een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt uw privévermogen tegen de gevolgen van een fout die u als bestuurder maakt. Bestuurders en toezichthouders hebben te maken met:

Interne aansprakelijkheid
Indien u als bestuurder of toezichthouder tekortschiet in de vervulling van uw taak, kan de vereniging zelf u aansprakelijk stellen.

Externe aansprakelijkheid
Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals crediteuren, de belastingdienst of de VvE-leden, kunt u door hen aansprakelijk gesteld worden.

Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten. Dit gaat ten koste van uw privévermogen. De bestuurdersaansprakelijkheidverzekering van Kok Assurantiën biedt een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief.

Er zijn verschillende situaties waarin u aansprakelijk gesteld kunt worden en waarbij de bestuurdersaansprakelijkheidverzekering uitkomst biedt. Te denken valt aan:

  • Te weinig in kas voor groot onderhoud
  • Nalatigheid
  • Uitstel van onderhoud

De volgende personen zijn verzekerd op deze polis:

  • Bestuurders en toezichthouders
  • Medebeleidsbepalers
  • Vereffenaars
  • Voorzitter van de vergadering van de VvE die bij de VvE bestuursdaden verricht
  • Voormalig verzekerden
  • Rechtsopvolgers
  • Bestuurder-VvE Beheerder

De dekking bestaat uit twee elementen: de kosten van verweer en de kosten van de uiteindelijke schadeclaim als u als bestuurder aansprakelijk blijkt te zijn.

Als er sprake is van opzet zijn de kosten niet gedekt op de polis. Ook als de schade alleen bestaat uit opgelegde boetes of dwangsommen is dit niet gedekt. Daarnaast is er geen dekking bij ongerechtvaardigde bevoordeling van verzekerden of derden.

De bestuurdersaansprakelijkheidverzekering kent vaste premies. Het verzekerd bedrag is het maximum per aanspraak en per verzekeringsjaar.

Verzekerd bedrag                 Jaarpremie*
100.000,-    105,-
250.000,-    155,-
500.000,-    225,-
1.000.000,-    270,-

*Exclusief 21% assurantiebelasting

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 010 – 288 49 73 of via het contactformulier